Info

Dňa 11.02.2019 bolo Mestským zastupiteľstvom Žilina schválené nové zloženie zástupcov mesta do správnej rady Nadácie Mesta Žilina a to uznesením č. 29/2019.

Nadácia mesta Žilina po splnení všetkých krokov v súlade so zákonom o nadácií č. 34/2002 Z.z. bude informovať na tejto web stránke o nových skutočnostiach.

 

Scroll to Top