Mesto Žilina poskytlo občanom potravinovú pomoc

Koronavírus, ktorý zaplavil svet, nespôsobuje len zdravotné ochorenia, ale prináša aj negatívne sprievodné javy. Niektoré rodiny, ktoré sú sociálne na hrane, sa v týchto dňoch dostali do veľkých problémov. Mnohí otcovia prišli o prácu, deti prišli o bezplatný obed v školách a hlavne viacpočetné rodiny majú problém aj s obstaraním stravy.

Viaceré organizácie sa preto rozhodli konať. Ešte v priebehu marca Katolícka charita pripravila 12 potravinových balíčkov pre odkázané rodiny na Bratislavskej, neskôr sa s pomocou podpory Nadácie ŽSK, ktorá poskytla mestu Žilina pomoc 500 eur, podarilo pripraviť 15 kusov balíčkov pre rodiny s deťmi.

V balíčkoch sú základné potraviny ako múka, vajíčka, cestoviny, mlieko, mäsové konzervy, ktoré rodinám umožnia prežiť nejaký čas bez nedostatku jedla. Začiatkom mája sa zapojila do pomoci aj Nadácia mesta Žilina, ktorá vyčlenila prostriedky pre pomoc rodinám s deťmi z celého mesta.

Prípravu koordinovala viceprimátorka Barbora Birnerová a Ingrid Dolníková z odboru školstva, spolu so zamestnancami odborov školstva, kultúry, športu a odboru sociálneho a bytového.

\"\"

Scroll to Top