Žiadosť o príspevok

Postup žiadosti o príspevok z nadácie Mesta Žilina

Žiadatelia o finančnú podporu predkladajú svoje žiadosti priebežne počas roka prostredníctvom:

  • formulára, ktorý sa nachádza pod týmto textom. Údaje budú vyplnené elektronicky a následne po stlačení tlačidla odoslať sa zobrazí súbor PDF, ktorý si uchádzač vytlačí a podpíše a zašle poštou na adresu Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina.
  • v prípade, že nie je možné vyplniť formulár, vyplňte žiadosť o príspevok (odkaz nižšie) a zašlite ju na e-mailovú adresu nadacia@zilina.sk alebo poštou na adresu Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31  Žilina.

Správna rada Nadácie Mesta Žilina na základe predložených žiadostí, ich detailov a odporúčaní rozhodne, či predloženú žiadosť podporí v požadovanej výške, čiastočne, alebo ju nepodporí.

Uchádzači o finančnú podporu sú vždy písomne informovaní o pridelení, resp. nepridelení finančnej podpory.

Ku každej žiadosti fyzických osôb o poskytnutie príspevku z Nadácie Mesta Žilina  je potrebné poslať poštou vyplnený Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý nájdete nižšie.

Nadácia Mesta Žilina zverejňuje informácie o podporených žiadostiach na svojej webovej stránke v sekcii PODPORENÉ ŽIADOSTI.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o príspevok z nadácie: Formulár PDF, Formát DOCX
Súhlas so spracovaním osobných údajov: Formulár PDF, Formulár DOC


Vyplnenie on-line formuláruPríloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3:
Príloha č.4:
Príloha č.5:

 

Prehlásenie prevádzkovateľa o spracovaní osobných údajov

* povinné polia