Kontakt


Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
IČO: 51133911 / DIČ: 2120627575
tel.: +421 905 207 976 / e-mail: nadacia@zilina.sk

Prevádzka
Radničná 34/1, 010 01 Žilina
mobil: 0905 207 976

Bankové spojenie (ČSOB)
č.ú.: 4025225335/7500, IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335

Správca nadácie
Mgr. Jana Filipová, Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina-Vlčince
mobil: 0908 436 721 / e-mail: janafilipova9@gmail.com


Napíšte nám

Prehlásenie prevádzkovateľa o spracovaní osobných údajov

* povinné polia