2%

Darujte 2 %

Poukázaním vašich 2 % z dane prispejete na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi či deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Podporte Nadáciu Mesta Žilina a pomôžete tak tým, ktorí to potrebujú.
Za Vašu pomoc Vám v mene našej nadácie ďakujeme.

Scroll to Top