2%

Darujte 2 %

Poukázaním vašich 2 % z dane prispejete na pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi či deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Podporte Nadáciu Mesta Žilina a pomôžete tak tým, ktorí to potrebujú.
Za Vašu pomoc Vám v mene našej nadácie ďakujeme.

Nadácia Mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina
právna forma: nadácia
č. účtu: IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335
IČO: 51133911

Pre zamestnancov

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A
a) Daňové priznanie typu A (online)

b) Daňové priznanie typu B
b) Daňové priznanie typu B (online)