Správna rada

 

 

Mgr. Jana Filipová
Správca nadácie
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Predseda správnej rady
Ing. Ľubomír Bechný
Člen správnej rady
Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
Člen správnej rady