Správna rada

Mgr. Jana Filipová
Správca nadácie

Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Predseda správnej rady

Ing. Ľubomír Bechný
Člen správnej rady

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
Člen správnej rady

Ing. Anna Barčíková, PhD.
Administratívny pracovník

Scroll to Top