Správna rada

Mgr. Jana Filipová
Správca nadácie
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Predseda správnej rady
Ing. Ľubomír Bechný
Člen správnej rady
Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
Člen správnej rady
Ing. Anna Barčíková, PhD.
Administratívny pracovník