Správna rada

Ing. Anna Barčíková, PhD.
Administratívny pracovník a správca nadácie

foto lenka

Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.
Predseda správnej rady

Ing. Ľubomír Bechný
Člen správnej rady

Mgr. et Mgr. Jana Barčák Filipová
Člen správnej rady

Scroll to Top