Výťažok z Primátorského punču putuje do Nadácie Mesta Žilina

Žilinčania a návštevníci mesta opäť prejavili svoju štedrosť, ukázali svoje veľké srdcia a pomohli dobrej veci.  Počas vianočných trhov v decembri, kedy sa podával tradičný Primátorský punč, vyzbierali ľudia svojimi dobrovoľnými príspevkami sumu 1 420,74 eur. Dnes popoludní odovzdal žilinský primátor Igor Choma tento výťažok, spolu s vyzbieranou sumou z vianočnej tomboly zamestnancov mestského úradu, Nadácii Mesta Žilina. Symbolický šek v celkovej výške 2 104,74 eur si z rúk primátora prevzala správkyňa nadácie Jana Filipová. „Chcem poďakovať obyvateľom a návštevníkom nášho mesta, ale aj zamestnancom mestského úradu, že sa zapojili do tohto dobročinného podujatia, ktoré z roka na rok naberá na svojej popularite. Verím, že tieto peniaze pomôžu ľuďom, ktorí to najviac potrebujú,“ povedal po odovzdaní symbolického šeku Igor Choma. Dodal, že spolupatričnosť k občanom v núdzi prejavilo zakúpením primátorského punču množstvo obyvateľov, ktorí boli štedrejší ako predchádzajúci rok a prekonali minuloročnú vyzbieranú sumu o 104 eur. Vlani bola celá suma prerozdelená medzi Detské jasle na Veľkej okružnej a Jedáleň na Lichardovej ulici.

Nadácia Mesta Žilina, kam peniaze putujú v tomto roku, poskytuje pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi,  ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, či rôzne špeciálne pomôcky. „Získané financie budú rozdelené medzi žiadateľov o pomoc, na zlepšenie ich už aj tak neľahkej životnej situácie. Žilinčania boli ozaj štedrí a preto budeme môcť uspokojiť požiadavky viacerých žiadateľov,“ skonštatovala správkyňa nadácie. Podľa jej slov venujú časť z vyzbieraných peňazí chlapcovi študentovi, ktorému zomrel otec a nemá peniaze na odkúpenie popola z pohrebnej služby.

Barbora Zigová
hovorkyňa mesta

Scroll to Top