Nadácia oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu administratívny pracovník

Pracovná pozícia: Administratívny pracovník Nadácie Mesta Žilina

Dátum pridania pracovnej ponuky: 31.01.2022

Termín výberového konania: 21..-28.02.2022

Požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa v odbore sociálna práca, psychológia, pedagogika

Dĺžka praxe: minimálne 1 rok

Ponúkaný plat: 825 EUR (hrubá mzda, 6 – hod. pracovný úväzok)

Dátum nástupu: 1.3.2022 ( alebo dohodou)

Pracovný pomer: doba neurčitá (skúšobná prac. doba 3 mesiace)

Pracovné podmienky: Pracovný čas : od 09.00 do 15.00 hod/ alebo dohodou ( 6 hod. pracovný úväzok)

Zručnosti :

 • Komunikatívnosť,
 • Samostatnosť,
 • Organizácia a plánovanie práce,
 • Sociálne cítenie,

Počítačové zručnosti:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, internet

Náplň práce:

 • Poskytovanie sociálneho poradenstva,
 • Komunikácia s klientmi, donormi, samosprávami, organizáciami,
 • Vedenie dokumentácie – záznamy, spisy, evidencia , štatistika
 • Účasť na rôznych školeniach, poradách,
 • Príprava podkladov pre členov správnej rady Nadácie Mesta Žilina,
 • Vyhľadávanie, príprava, realizácia, koordinácia projektov,
 • Podieľanie sa na fundraisingu, zháňaní finančných prostriedkov.

Ponúkané výhody:

 • Osobnostný rozvoj a získanie nových pracovných zručností,
 • Príležitosť pracovať pre občanov mesta Žilina a s organizáciami v sociálnej sfére.

Informácie pre záujemcu:

 • Životopis vo formáte Europass
 • Motivačný list
 • Súhlas so spracovaným osobných údajov
 • Kontakt pre zaslanie žiadosti : email: nadacia@zilina.sk, poštou: Nadácia Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 3 350/1, 011 31 Žilina
 • Termín zasielanie žiadosti do: 15.02.2022
Scroll to Top