Pre rok 2017

Žiadosti fyzických osôb z jednotlivých oblastí podpory pre rok 2017 budú vzhľadom k schváleným financiám, ktoré je potrebné vyčerpať do konca roka 2017.