Nadácia Mesta Žilina vyhlasuje verejnú zbierku Nadácia Mesta Žilina Ukrajine

Vyzbierané finančné prostriedky nadácia použije na zabezpečenie humanitárnej pomoci v meste Žilina pre osoby, ktoré sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.

Finančné prostriedky môžete posielať na transparentný zbierkový účet:

SK71 0200 0000 0045 7504 6155

Verejná zbierka je zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2022-020413.

Odkaz na účet: https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK7102000000004575046155

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sa kvôli vojnovému konfliktu ocitli v kríze.