Správna rada

 

Mgr. Jana Filipová
Správca nadácie
PhDr. Stanislava Rudincová
Predseda správnej rady
Ing. Igor Choma
Člen správnej rady
Ing. Marián Lemeš
Člen správnej rady

Ing. Dagmar Slepičková

revízor